Partners en sponsoren

Cpunt is een inspirerende plek voor beleving, ontmoeting, verbinding en ontwikkeling. Het is een ondernemende organisatie die bruist van de plannen en ambities om Haarlemmermeer te inspireren en te verrijken. Om die reden hechten wij grote waarde aan een nauwe samenwerking met bedrijfsleven, fondsen en particulieren.

35088

Dankzij onze betrokken partners en relaties realiseren wij bijzondere projecten van hoge kwaliteit voor een brede doelgroep binnen specifieke aandachtsgebieden of domeinen. Wij zijn erg blij met onze Ambassadeurs, die het belang van onze plannen en activiteiten onderstrepen en dat mede uitdragen door hun naam aan ons te verbinden.

49644

Domeinen

Cpunt is meer dan een som der delen. Dankzij een bevlogen krachtenbundeling realiseren wij bijzondere programma’s. Deze zijn ondergebracht in vier specifieke aandachtsgebieden of domeinen:

Cultuurbeleving
Genieten van en ontspannen door cultuur in een mooie inspirerende omgeving. Actieve deelname aan de verdere ontwikkeling van cultuur en deze bewust, kritisch en creatief beleven.

Talentontwikkeling
Helpen ontdekken, ontplooien en benutten van talent.

Educatie
Bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling op alle manieren en niveaus.

Speciaal Programma
Aanbod op maat voor kwetsbare mensen, dat hun leven verrijkt en waardoor zij zich begrepen voelen, zich kunnen uiten en ontwikkelen.

Activiteiten binnen deze domeinen worden uitgevoerd door één of meer, en soms zelfs door alle disciplines gezamenlijk. Op de subpagina’s over de domeinen staan enkele activiteiten beschreven die wij binnen deze domeinen ontplooien. Voor deze projecten zoeken wij samenwerkingspartners, die ons willen helpen om onze ambities waar te maken. Dat kan met een financiële bijdrage, en met een inhoudelijke bijdrage in kennis, mankracht en netwerk. Zo maken wij ons samen hard voor wat wij belangrijk vinden: beleving, ontmoeting, verbinding en ontwikkeling.

Partnerschap op maat

Als bedrijf kun je Cpunt op verschillende manieren steunen. Dit loopt uiteen van meerjarige samenwerkingen tot het mede mogelijk maken van projecten en evenementen. Wij streven daarbij naar maatwerk, zodat een partnerschap met Cpunt past bij de wensen van je organisatie en wij elkaar wederzijds versterken. Uiteraard beschikt Cpunt over de ANBI-status, zodat partnerschap ook fiscaal aantrekkelijk is. Wij vertellen je daar graag meer over!

Mede dankzij jouw steun kunnen wij een plek zijn voor iedereen die zich wil laten verwonderen, inspireren en ontwikkelen. Graag wisselen wij persoonlijk met jou van gedachten over de mogelijkheden en de verschillende vormen van samenwerking. Je kunt hiervoor vrijblijvend contact met ons opnemen via: (023) 556 37 00 of info@cpunt.nl.

Heb je weleens aan Cpunt gedacht voor een congres, bedrijfsfeest of evenement? Bekijk onze verhuurmogelijkheden!

Nieuws en aankomende events van Cpunt in je mail?

Ontvang nieuwsbrief

Volg Cpunt op social media