Beleid en bestuur

Een podium voor iedereen in Haarlemmermeer

Het is onze missie om alle inwoners van Haarlemmermeer in aanraking te laten komen met een breed spectrum van kunst, cultuur en kennis in een open en uitnodigende omgeving. 

Wij bieden prachtige programma’s van professionele podiumkunsten, leerzame en inspirerende programma’s voor cultuureducatie en uitstekende faciliteiten om je op allerlei terreinen te ontwikkelen.

Tegelijkertijd biedt Cpunt ruimte aan amateurkunsten, verenigingen, stichtingen, bedrijven, serviceclubs, enzovoort om hier programma’s en evenementen neer te zetten. Cpunt brengt die mogelijkheden nadrukkelijk voor het voetlicht en is als expertisecentrum beschikbaar om initiatieven van derden met advies en ondersteuning te faciliteren. Zo wordt Cpunt een echt podium van iedereen in Haarlemmermeer.

Een podium voor iedereen in Haarlemmermeer

Bestuur

De Stichting Cpunt kent een Raad-van-Toezicht-model en onderschrijft de Governance Code Cultuur. De stichting Cpunt wordt bestuurd door dhr. Arjen Davidse, directeur-bestuurder.

Sector Culturele en Educatieve Producties van Cpunt wordt aangestuurd door mevr. Monika van der Ent.

Sector Bedrijfsvoering & Services van Cpunt wordt aangestuurd door dhr. Clinton Feurich.
 

Raad van Toezicht

De stichting kent één Raad van Toezicht, bestaande uit een voorzitter en leden:

 • Liesbeth Rigter, voorzitter: 
  Leadership Consultant Soul.com
 • Marco Albers: 
  Directeur/mede-eigenaar Kop of Munt
  Penningmeester Stichting Energiebank Haarlemmermeer
 • Meta Vaandrager
  Rechter rechtbank Amsterdam
  Lid van het bestuur van het Stift kamermuziekfestival
 • Peter Jansen:
  Business manager Scapino Ballet Rotterdam 
  Lid raad van toezicht Stichting Wirwar
  Adviseur AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunsten) 
  Lid adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2025-2028 gemeente Den Haag
 • Ellen Alvares: 
  Oprichter en directeur DGAI Music School
  Oprichter en artistiek leider BimRay Gospel Festival Amsterdam
  Oprichter Stichting Dutch Gospel Arts Institute (DGAI)
  Penningmeester Rosestories

De Raad van Toezicht (RvT) volgt de Governance Code Cultuur. Op basis van deze code ontvangen de leden van de RvT een vaste jaarvergoeding. De vergoedingen zijn terug te vinden in het jaarverslag.

Het bestuur wordt gehonoreerd conform de leidraad voor Directeur Bestuurders van Cultuurconnectie. De beloning van het bestuur wordt door de RvT vastgesteld op basis van de leidraad en rekening houdend met de Governance Code Cultuur. 

In 2012 hebben alle afzonderlijke RvT’s van de labels voor een RvT-model gekozen. Na de fusie in 2015 is het Raad-van-Toezichtmodel voortgezet door de RvT van Cpunt (voorheen Het Cultuurgebouw). Gezien de omvang en complexiteit en de gewenste bestuurskracht was en is het Raad van Toezichtmodel het gewenste bestuursmodel voor Cpunt en dat ook naar wens functioneert. Bekijk de Profielen van de RvT en het Rooster van Aftreden voor meer informatie.

pdf Profielen van De Raad van Toezicht Open document
pdf Rooster van Aftreden Open document

ANBI status

Cpunt beschikt over de culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Cpunt maakt als ANBI de volgens de Governance Code Cultuur vastgestelde gegevens en documenten openbaar. Bekijk het standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen van Cpunt (voorheen Het Cultuurgebouw).  

Raadhuisplein 3-9
2132 TZ Hoofddorp
Tel: 023-5563700

Fiscaal nummer: RSIN822 920 013
KvK nummer: 50771094

Plannen en rapportages

pdf Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 Open document
pdf Activiteitenplan 2024 Open document
pdf Begroting 2022 Open document
pdf Jaarrekening 2022 Open document
pdf Jaarverslag 2022 Open document

Vertrouwenspersoon

Cpunt wil seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie voorkomen en bestrijden. In ons werkklimaat passen dit soort ontoelaatbare gedragingen niet. Bezoekers, docenten en ondersteunende medewerkers behoren elkaars grenzen te respecteren. Als dit niet zo is en iemand wordt toch lastiggevallen, dan kan er een onaangename situatie ontstaan. In zo’n geval kan de vertrouwenspersoon van Cpunt uitkomst bieden. Hij of zij biedt een luisterend oor en heeft voldoende ervaring (en een specifieke opleiding) om zaken op hun juiste waarde te schatten.

Op sectorniveau is er een Meldpunt Ongewenst Gedrag. Dit meldpunt is te bereiken via 0800-0204204.
 

Nieuws en aankomende events van Cpunt in je mail?

Ontvang nieuwsbrief

Volg Cpunt op social media