Terug

Gepubliceerd: donderdag 23 maart 2023

Gemeente Haarlemmermeer verhoogt bijdrage voor muziekles voor kinderen

Gemeente Haarlemmermeer had al een vrij ruimhartig beleid met een maximum van €500,- per kind per jaar voor deelname aan sport en/of cultuur. Vooral voor muziekles bleek dit toch te weinig te zijn. De gemeente heeft daarom de afweging gemaakt om vanaf 2023 het maximum van €500,- voor sport- en cultuuractiviteiten te behouden, maar voor muziekles het maximum te verhogen naar €850,- per kind per jaar.

Gemeente Haarlemmermeer verhoogt bijdrage voor muziekles voor kinderen

Nieuw bedrag vanaf heden gehanteerd

Vanaf heden worden de nieuwe maximum bedragen gehanteerd bij het beoordelen van aanvragen voor kinderen uit gemeente Haarlemmermeer. Het blijft belangrijk dat het bedrag dat wordt aangevraagd daadwerkelijk benodigd is en niet het maximum bedrag wordt ingevuld als de contributie lager ligt. 

Wat betekent dit?

Concreet betekent dit dat per kind meerdere sport- én cultuuractiviteiten per 12 maanden kunnen worden aangevraagd tot een maximum van €500,- per jaar, met uitzondering van muziekles. Hiervoor hanteert de gemeente een maximum van €850,- per jaar. Naast muziekles kan niet nog een extra activiteit aangevraagd worden.

Binnen de genoemde maximum bedragen vergoedt de gemeente maximaal €100,- aan eventueel benodigde sport- of cultuurattributen en/of maximaal €100,- voor kampen of sportweekenden.

Het Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Kinderen en jongeren uit Haarlemmermeer hebben de mogelijkheid om via het Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlemmermeer cursussen te volgen bij C. Erkende intermediairs kunnen een aanvraag indienen (ouders kunnen dat niet). De aanvraag kan gedaan worden d.m.v. het invullen van een digitaal aanmeldingsformulier op www.allekinderendoenmee.nl. Kijk voor alle voorwaarden en meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl.

Nieuws en aankomende events van Cpunt in je mail?

Ontvang nieuwsbrief

Volg Cpunt op social media